Kiến thức là gì

NPH, NSX, NPC là gì? Giải thích ý nghĩa của từ viết tắt NPH, NSX, NPC

Khi nghe nói đến 3 cụm từ viết tắt NPH, NSX, NPC này thì nếu không phải là một người chơi game, viết Blog về game thì ắt hẵn mình cũng không biết ý nghĩa của 3 cụm từ viết tắt…

Read More…