Số nguyên tố là gì? Nhiều điều bạn chưa biết về nó

Số nguyên tố là gì? Nhiều điều bạn chưa biết về nó

Toán học là môn cực kỳ quan trọng trong các môn học khi ngồi trên ghế nhà trường, những kiến thức cơ bản ban đầu luôn là cái nền móng để xây dựng cho quá trình học sau này. Trong đó, kiến thức về Số nguyên tố là cái căn bản mà mọi người điều phải biết rõ về nó.

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là những số lớn hơn 1, chia hết cho 1 và chính nó. Vậy, chúng ta có thể nhắc đến các chữ số sau: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … Và khi được hỏi là hiện nay, có bao nhiêu số nguyên tố trong toán học? Thì câu trả lời là không thể nào tìm ra được, bởi lẻ các số nguyên tố được hình thành không theo bất kỳ một quy tắc hay quy luật nào.

so nguyen to la gi

Tính chất của số nguyên tố là gì?

– 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất

– Tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

– 1 không phải là số nguyên tố.

– Tích của hai số nguyên tố không bao giờ là một số chính phương.

– Ước tự nhiên khác 1 nhỏ nhất của một số tự nhiên là số nguyên tố.

– Ước số dương bé nhất khác 1 của một hợp số a là một số nguyên tố.

Số nguyên tố cùng nhau là gì?

Trong dãy số, những số được gọi là số nguyên tố cùng nhau khi ước số chung lớn nhất của chúng là 1. Trong đó, số 1 là số nguyên tố cùng nhau với mọi số nguyên.

Ví dụ:

– 6 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 1.
– 6 và 27 không phải là hai số nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 3.

Hy vọng rằng, các kiến thức cơ bản bên trên về số nguyên tố sẽ giúp ích cho các bạn thêm một phần nào đó về kiến thức toán học cơ bản nhé.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →