Download Script Hook V Dotnet 2.10.1 Bản Mới Nhất

Download Script Hook V Dotnet 2.10.1

Script Hook V Dotnet hay Script Hook V .NET là một trong những plugin ASI quan trọng giúp bạn có thể cài đặt các bạn Mod của GTA 5 online cùng với plugin Script Hook V nếu các bạn thiếu 1 trong 2 bản này thì không thể nào tiến hành cài các bản Mod GTA 5 được.Script Hook V Dotnet

Script Hook V Dotnet mới nhất

Đây là một dạng script viết bằng ngôn ngữ .Net giúp cho anh em tiến hành cài các bản Mod GTA 5 sau này và rất nhiều anh em bị lỗi khi Mod Gta 5 đó là cài thiếu 1 trong 2 bản trên.

Hướng dẫn cài đặt Script Hook V Dotnet

Bước 1: Nếu máy bạn nào chưa cài 2 phần mềm Microsoft.NET Framework và Microsoft Visual C ++ thì tiến hành tải bản bên dưới về cài trước khi cài Script Hook V Dotnet nhé.

Microsoft.NET Framework: [easy_media_download url=”https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642″ rel=”nofollow” target=”_blank”]

Microsoft Visual C ++: [easy_media_download url=”https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784″ rel=”nofollow” target=”_blank”]

Bước 2: Nhớ là phải cài đặt Script Hook V vào máy cùng với Script Hook V .NET luôn nhé.

Bước 3: Tiến hành sao chép toàn bộ thư mục có trong file các bạn tải về nhất là 2 File: ScriptHookVDotNet.asiScriptHookVDotNet2.dll coppy bỏ vào thư mục cài đặt GTA 5 online trên máy tính của các bạn.

Link Download Script Hook V Dotnet 2.10.1

Download Script Hook V Dotnet: [easy_media_download url=”https://github.com/crosire/scripthookvdotnet/releases/download/v2.10.1/ScriptHookVDotNet.zip” rel=”nofollow” target=”_blank”]

Chú ý: Nếu các bạn gặp bất kỳ vấn đề lỗi khi cài bản này thì comment thông báo giúp ban quản trị ThaoTruong nhé.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

About Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
View all posts by Thảo Trương →