Build Guide LOL

Guide Taric mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Taric mới nhất

Hướng dẫn cách chơi tướng Taric mùa 11 hiệu quả, Build Guide trang bị hỗ trợ thích hợp nhất cho vị tướng này khi đi Support ở đường dưới Bot. Bảng ngọc bổ trợ Taric, cách nâng các chiêu thức…

Read More…

Guide Elise mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Elise

Hướng dẫn cách chơi tướng Elise mùa 11, với cách lên đồ phép thuật và xuyên kháng phép khi đi Rừng. Bảng ngọc bổ trợ Elise, cách khắc chế, Combo, thứ tự nâng các kỹ năng và Build Elise Guide…

Read More…

Guide Kog’Maw mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Kog’Maw

Hướng dẫn cách chơi tướng Kog’Maw mùa 11, với những kiểu lên trang bị tốc độ đánh, hút máu và sát thương cho xạ thủ này ở đường dưới. Bảng ngọc bổ trợ Kog’Maw, khắc chế, Combo và Build Kog’Maw…

Read More…

Guide Ryze mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho tướng Ryze

Hướng dẫn cách chơi tướng Ryze mùa 11, với cách nâng Skill chiêu thức theo cấp và lên đồ phép thuật, xuyên kháng phép cho pháp sư này khi đi đường giữa Mid. Bảng ngọc bổ trợ Ryze , Combo…

Read More…

Guide Kassadin mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Kassadin

Hướng dẫn cách chơi tướng Kassadin mùa 11, với cách khắc chế và trang bị phép thuật, xuyên kháng phép khi đi đường giữa Mid mạnh nhất. Bảng ngọc bổ trợ Kassadin , Combo và Build Kassadin Guide cách lên…

Read More…

Guide Blitzcrank mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Blitzcrank

Hướng dẫn cách chơi tướng Blitzcrank mùa 11, cách lên đồ hồi phục tốt nhất cho vị tướng này khi đi hỗ trợ đường dưới. Bảng ngọc bổ trợ, cách khắc chế, Combo và Build Guide trang bị phép thuật…

Read More…

Guide Lulu mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Lulu

Hướng dẫn cách chơi tướng Lulu mùa 11, với vị trí đi Support khi lên các trang bị phép thuật và xuyên kháng phép trùm đường dưới. Bảng ngọc bổ trợ Lulu, cách khắc chế, Combo cho Lulu xạ thủ…

Read More…

Guide Garen mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Garen

Hướng dẫn cách chơi tướng Garen mùa 11, với trang bị gây sát thương và Tank khi đi Top ở đường trên. Bảng ngọc bổ trợ Garen, cách tăng chiêu thức các kỹ năng, Combo và Build Garen Guide cách…

Read More…

Guide Kayle mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Kayle

Hướng dẫn cách chơi tướng Kayle mùa 11 hay nhất, với những món trang bị tốc độ đánh và hút máu mạnh nhất khi đi đường trên Top. Bảng ngọc bổ trợ Kayle, Combo và Build Guide các món đồ…

Read More…

Guide Gangplank mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Gangplank

Hướng dẫn cách chơi tướng Gangplank mùa 11, với trang bị sát thương và chí mạng đi đường Top. Bảng ngọc bổ trợ Gangplank, cách combo đặt thùng, cách khắc chế và Build Guide lên đồ kháng phép cho Gangplank…

Read More…