Build Guide LOL

Kennen mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Kennen

Guide Kennen mùa 11, cùng Thaotruong.com hướng dẫn cách chơi và cách lên đồ cho Kennen AP phép thuật đi Top. Cùng những bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp, cách Combo và điểm mạnh của Kennen cho mọi người…

Read More…

Vladimir mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ Vladimir

Guide Vladimir mùa 11 mới nhất, Cách cộng bảng ngọc bổ trợ Vladimir và hướng dẫn cách chơi cho tướng Vladimir AP pháp sư mới làm lại. Cách lên đồ phép thuật, Combo và các điểm mạnh của Vladimir đi…

Read More…

Kai’Sa mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Kai’Sa

Guide Kai’Sa mùa 11, cùng với Thaotruong.com hướng dẫn cách chơi và cách lên đồ cho tướng Kai’Sa AD đi Bot trong lol. Với những bảng ngọc bổ trợ và combo của Kai’Sa mới làm lại mạnh nhất trong LMHT…

Read More…

Vel’Koz mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Vel’Koz

Guide Vel’Koz mùa 11 hay nhất, Thaotruong.com sẽ hướng dẫn cách chơi và cách lên đồ cho tướng Vel’Koz AP đi Mid LOL. Cùng với bảng ngọc bổ trợ, điểm mạnh và cách combo cho Vel’Koz SP mạnh nhất trong…

Read More…

Guide Xerath mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách chơi Xerath mới nhất

Hướng dẫn cách chơi tướng Xerath mùa 11 hiệu quả, với những món trang bị phép thuật mạnh nhất cho pháp sư này ở đường giữa Mid. Bảng ngọc bổ trợ Xerath, Combo và Build Xerath Guide cách lên đồ…

Read More…