Build Guide LOL

Guide Soraka mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Soraka

Hướng dẫn cách chơi Soraka mùa 11 hiệu quả, chọn Build Guide những món trang bị thiên về hồi phục cho pháp sư này khi đi đường dưới Bot với vai trò Support. Bảng ngọc bổ trợ Soraka, Combo và…

Read More…

Guide Cassiopeia mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Cassiopeia

Hướng dẫn cách chơi tướng Cassiopeia mùa 11, với cách lên đồ phép thuật và xuyên kháng phép khi đi Mid. Bảng ngọc bổ trợ, với những cách Build Cassiopeia Guide trang bị  hay của các cao thủ và những…

Read More…

Guide Rek’Sai mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho tướng Rek’Sai

Hướng dẫn cách chơi tướng Rek’Sai mùa 11, với cách nâng chiêu thức theo cấp độ và những trang bị sát thương, Tank, giáp khi đi Rừng. Bảng ngọc bổ trợ Rek’Sai, Combo, khắc chế và Build Rek’Sai Guide những…

Read More…

Guide Sejuani mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Sejuani

Hướng dẫn cách chơi tướng Sejuani mùa 11 hiệu quả, Build Sejuani Guide cách lên đồ Tank và giáp mạnh cho vị tướng này khi đi Rừng mạnh nhất. Bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp Sejuani, Combo và cách…

Read More…

Guide Teemo mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ Teemo mới nhất

Hướng dẫn cách chơi tướng Teemo mùa 11, Build Guide những trang bị phép thuật, xuyên kháng phép cho pháp sư này đi đường giữa Mid mạnh nhất. Bảng ngọc bổ trợ Teemo, Combo và những cách cộng các kỹ…

Read More…

Guide Evelynn mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Evelynn

Hướng dẫn cách chơi tướng Evelynn mùa 11, với những cách lên đồ bị phép thuật, xuyên kháng phép mạnh nhất khi đi Rừng. Bảng ngọc bổ trợ Evelynn, combo, cách khắc chế và Build Guide trang bị cho Evelynn…

Read More…

Guide Galio mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Galio

Hướng dẫn cách chơi tướng Galio mùa 11, với cách lên đồ phép thuật và xuyên kháng phép khi đi Top, Mid. Bảng ngọcnhat61 Galio, cách khắc chế, Combo và những cách Build Guide trang bị cho Galio đi Support…

Read More…

Guide Camille mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Camille

Hướng dẫn cách chơi tướng Camille mùa 11, với cách lên đồ sát thương, chí mạng khi đi Top mạnh nhất. Bảng ngọc bổ trợ Camille mới nhất, Combo, cách khắc chế và Build Guide trang bị như Levi cho…

Read More…

Guide Nidalee mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Nidalee

Hướng dẫn chơi tướng Nidalee mùa 11 hiệu quả, với việc chọn những món trang bị phép thuật mạnh khi đi Rừng và cộng các kỹ năng Skill theo đúng cấp độ. Bảng ngọc bổ trợ Nidalee, Combo và Build…

Read More…

Guide Skarne mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Skarne

Hướng dẫn cách chơi tướng Skarner mùa 11, với cách nâng chiêu thức theo cấp và lên đồ sát thương, giáp tăng sức chống chịu khi đi Rừng. Bảng ngọc bổ trợ Skarne, Combo và Build những món đồ mạnh…

Read More…