Build Guide LOL

Kalista mùa 11: Bảng ngọc và cách lên đồ Kalista AD Mạnh nhất

Guide Kalista mùa 11, những bảng ngọc bổ trợ và hướng dẫn cách lên đồ cho Kalista AD mới làm lại trong LMHT mạnh nhất. Với những hướng dẫn cách chơi, Combo và điểm mạnh của Kalista đi Bot cho…

Read More…

Viktor mùa 11: Bảng ngọc, cách chơi và lên đồ Viktor MẠNH nhất

Guide Viktor mùa 11, Thaotruong.com hướng dẫn cách chơi và bảng ngọc bổ trợ cho Viktor AP mới làm lại mới nhất. Cùng những cách lên đồ, Combo và điểm mạnh của Viktor phép thuật khi đi Top, Mid trong…

Read More…

Pantheon mùa 11: Bảng ngọc và cách lên đồ Pantheon LOL mới nhất

Guide Pantheon mùa 11, Thaotruong.com sẽ hướng dẫn cách chơi và bảng ngọc bổ trợ cho Pantheon đi rừng mạnh nhất. Cùng cách Combo, cách lên đồ sát lực, sát thương cho Pantheon đi Support, Top chuẩn nhất để leo…

Read More…

Warwick mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ, cách chơi, lên đồ Warwick LOL

Guide Warwick mùa 11, bảng ngọc bổ trợ và hướng dẫn cách chơi Warwick rừng mới làm lại mạnh nhất trong LMHT cho mọi người tham khảo. Cùng những cách lên đồ, Combo và điểm mạnh Warwick đi Top khi…

Read More…

Malzahar mùa 11: Bảng ngọc và cách lên đồ Malzahar MỚI nhất

Guide Malzahar mùa 11, hướng dẫn cách chơi, lên đồ cho Malzahar AP mới được làm lại mạnh nhất cho mọi người tham khảo cùng với những bảng ngọc cho Malzahar chuẩn nhất. Bảng ngọc bổ trợ cho Malzahar Những…

Read More…

Varus mùa 11: Bảng ngọc và cách lên đồ Varus LOL AD MỚI nhất

Guide Varus mùa 11, Thaotruong.com hướng dẫn cách chơi và cách lên đồ Varus AD xạ thủ mạnh nhất. Cùng những bảng ngọc bổ trợ, combo và điểm mạnh của Varus trong LMHT mùa giải này. Bảng ngọc bổ trợ…

Read More…