Bảng ngọc SP: Một số bảng ngọc bổ trợ đi Support mùa 11

Advertisement

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng hỗ trợ đường dưới, với những viên ngọc tái tổ hợp cho vị trí những tướng đi Support chuyên dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm giúp cho những vị tướng đi hỗ trợ phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Alisttar mùa 11

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp cho Anivia đi hỗ trợ

Annie

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Annie mùa 11

Bard

Bảng ngọc bổ trợ cho Bard mạnh nhất

Đã có bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải mới này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ cho Blitzcrank đi Support

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Braum

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brand đi hỗ trợ

Galio

Bảng ngọc bổ trợ cho Galio đi Support

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

Janna

Bảng ngọc bổ trợ cho Janna đi Support

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Lulu đi Support

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Leona

Malphite

Bảng ngọc bổ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgana mạnh nhất

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Pantheon

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Nami

Poppy

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Poppy

Những bảng ngọc Top mạnh nhất để anh em tham khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

Sona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sona

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Soraka

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sett

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Tahm Kench

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Taric

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

Zilean

Bảng ngọc bổ trợ Support Zilean chuẩn nhất

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra hay dùng

Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng, chuyên đi hỗ trợ cho xạ thủ ở đường dưới mạnh nhất để mọi người có thể dùng để leo Rank xếp hạng.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →