ASAP Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Viết Tắt ASAP Tiếng Anh

ASAP Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Viết Tắt ASAP Tiếng Anh

ASAP một trong những từ viết tắt tiếng Anh mà chúng ta gặp rất nhiều trong đời sống hàng ngày mà mình chắc chắn rằng ý ai biết đến ý nghĩa của từ viết tắt này. Qua tìm hiểu thì mình mới biết được ý nghĩa thật của từ này hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em biết ngay ý nghĩa của nó.

ASAP là gì?

ASAP là từ viết tắt của: “As soon as possible” có ý nghĩa là càng sớm càng tốt, ý nói về 1 việc gì đó mà đòi hỏi các bạn phải làm thật nhanh càng tốt. Những việc đúng với ý nghĩa của từ này là chữa bệnh, làm công việc, … thì đòi hỏi càng sớm mới càng tốt.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →