Kiến thức Mạng Xã Hội

Hướng dẫn thả biểu tượng máy bay và đốm lửa trên Facebook

Trong sáng nay, thì trên cộng đồng MXH mà cụ thể là Facebook truyền tay nhau 1 hiện tượng đó thả biểu tượng máy bay và đốm lửa trên 1 bình luận trên Facebook. Mà biểu tượng cảm xúc mặc…

Read More…