FYI là gì? Giải thích ý nghĩa chính xác của từ viết tắt FYI

Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi xoay quanh từ FYI và khi nào sử dụng từ FYI này cho hợp lý nhất. Cùng ThaoTruong.com đi tìm hiểu ý nghĩa của từ FYI trong tiếng Anh và hoàn cảnh cụ thể để có thể sử dụng từ viết tắt này cho hợp lý nhất nhé.

FYI là gì?

Spam là gì mà mọi người tìm hiểu nhiều thế nhĩ?

  • FYI là một từ viết tắt của từ For Your Information với ý nghĩa Xin cho bạn biết. Đây gần như là 1 câu trả lời dứt khoác và quyết định trước 1 câu hỏi mà các bạn được đặt vấn đề hay giải bày ý nghĩa của 1 sự vật hay sự việc nào đó 1 cách dứt điểm.

fyi la gi

  • FYI thường được sử dụng trong việc, trả lời những Email hay 1 tin nhắn với 1 câu hỏi hay 1 vấn đề nào đó. Ví dụ 1 Email như sau: Tôi xin cho bạn biết ý kiến của tôi là … Và 1 đoạn trình bày ý kiến của bản thân mình khi được đặt câu hỏi nào đó và cần được trả lời dứt khoác.

Với các giải thích về ý nghĩa của từ FYI, Thaotruong.com nghĩ rằng mọi người đã nắm được ý nghĩa của cụm từ viết tắt này rồi chứ nhĩ.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →