Nợ công là gì? Bản thân nó có khác với Công Nợ?

Nợ công là gì? Bản thân nó có khác với Công Nợ?

Khi các bạn chuẩn bị làm kế toán, thì nhất định phải biết đến khái niệm của 2 từ Nợ côngCông nợ để nắm rõ kiến thức. Vậy, hai khái niệm này nó có giống nhau và nó có liên quan đến nhau hay không? Đây không phải là câu hỏi, riêng một mình bạn mà là của rất nhiều người khi chuẩn bị bước vào con đường làm 1 nhân viên kế toán.

Nợ công là gì?

Nợ công được hiểu là một khoản nợ mà Chính phủ của một quốc gia nào đó có trách nhiệm phải trả khoản nợ đó chứ không phải là người dân. Đây còn là một khái niệm khá rộng, phức tạp còn được hiểu với Nợ chính phủ, nợ nhà nước tuy nhiên nó không phải là nợ quốc gia.

no cong la gi

Bởi vì, nợ quốc gia mà nó là một khoản nợ mà trách nhiệm phải trả nợ là của quốc gia đó và kể cả doanh nghiệp, tư nhân, … có trách nhiệm phải trả. Mà trong khi đó, công nợ chỉ do một mình chính phủ phải chi trả. Và nợ công được phân thành:

– Nợ của chính phủ, trung ương, ban ngành, …

– Nợ của chính quyền địa phương.

– Nợ của ngân hàng trung ương.

– Nợ của các tổ chức độc lập mà chính phủ nắm hơn 50% số vốn của tổ chức đó.

Công nợ tiếng Anh là gì?

Công nợ có tên tiếng Anh là Debt có nghĩa là một khoản công nợ phải thu và phải trả cho một đơn vị, tổ chức cụ thể nào đó. Có 4 loại định nghĩa công nợ như sau.

cong no la gi

Khoản phải thu khách hàng

Đó là những khoản tiền mà khi sản phẩm đã bán ra, dịch vụ được cung cấp, dịch vụ khách hàng đặt, … và khách hàng đã dùng, mua, sử dụng, .. nhưng chưa trả tiền nên phải thu.

Các khoản phải trả cho người bán

Là các giá trị của vật tư, thiết bị, công cụ, … các phát sinh hư hao trong quá trình sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã nhận của người bán nhưng chưa thanh toán.

Khoản phải thu và trả khác

Đó là các khoản phải thu nội bộ, tạm ứng, ký quỹ, … trả cho nhân viên, nộp cho nhà nước, các khoản vay nợ, … cũng như các phát sinh dư thừa, BHXH, … có tính chất tạm thời.

Khoản tạm ứng

Là 1 khoản tiền hoặc vật tư giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện công việc đã được phê duyệt.

Kế toán công nợ tiếng Anh là gì?

Kế toán công nợ có tên tiếng Anh là Debugging Accounting, chỉ ở những công ty có quy mô vừa và nhỏ thì những người làm nhiệm vụ kế toán tổng hợp kiêm luôn cả việc theo dõi công nợ. Tuy nhiên, nếu là một công ty lớn hay một tập đoàn lớn thì phải có một vài cá nhân để làm nhiệm vụ này.

Cấn trù công nợ tiếng Anh là gì?

Cấn trừ công nợ có tên tiếng Anh là Clearing Debt, có nghĩa là công ty bạn mua vật liệu của công ty A nào đó để sản xuất sản phẩm. Thì, sau khi sản phẩm hoàn thành thì công ty của bạn bán sản phẩm đó lại cho công ty A đó thì gọi là cấn trờ công nợ.

Đối chiếu công nợ tiếng Anh là gì?

Đối chiếu công nợ có tên tiếng Anh là Debt Comparison, có nghĩa là theo dõi đối chiếu giữa việc mua hàng, đã nhận hàng và hoá đơn của nhà cung cấp nhưng chưa thanh toán hoặc thanh toán một phần .

Bên trên là định nghĩa cơ bản về Nơ công và Công nợ cho các bạn hiểu rõ về bản chất của nó nhé.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →