Là Tháng mấy? Ý nghĩa tiếng việt các tháng tiếng Anh

Tháng tiếng Anh là khi mở lòng học môn tiếng Anh, thì mình nghĩ rằng các bài học đầu tiên của các bạn là học những tháng ở nước ta bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng nhớ hết mà đặc biệt từng coi môn tiếng Anh là môn khó học nhất và cực kỳ ghét môn này. Chính vì thế, đội khi quên và các bạn muốn tìm lại để giải thích ý nghĩa của các tháng như January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy.

Trường hợp, chúng ta hay gặp nhất là trên điện thoại đội khi không hiển thị tháng theo tiếng Việt mà lại hiển thị theo tiếng Anh gây cản trở đến việc sử dụng. Chính vì thế, bài viết này sẽ giúp cho các bạn được nhiều vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Ý nghĩa của các tháng tiếng Anh

January là tháng 1 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jan

February là tháng 2 trong tiếng Anh, được viết tắt: Feb

March là tháng 3 trong tiếng Anh, được viết tắt: Mar

April là tháng 4 trong tiếng Anh, được viết tắt: Apr

May là tháng 5 trong tiếng Anh, được viết tắt: May

June là tháng 6 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jun

July là tháng 7 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jul

August là tháng 8 trong tiếng Anh, được viết tắt: Aug

September là tháng 9 trong tiếng Anh, được viết tắt: Sep

October là tháng 10 trong tiếng Anh, được viết tắt: Oct

November là tháng 11 trong tiếng Anh, được viết tắt: Nov

December là tháng 12 trong tiếng Anh, được viết tắt: Dec

Với các giải thích trên, hy vọng rằng sẽ giúp được cho các bạn giải đáp được các thắc mắc hiện nay khi gặp phải các tháng bằng tiếng Anh hay các từ viết tắt của tháng nhé.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →