Kí tự đặc biệt HTML đẹp, mới nhất năm 2019

Nếu mà các bạn là người, thích và chuyên khám phá những cái mới lạ và đặc biệt thì có lẻ kể cả trong khi chơi game thì các bạn cũng muốn mình là người nổi trội nhất phải không nào. Ví dụ như, khi chơi Liên Quân thì mình có thể tạo ra các cái tên với các kí tự đặc biệt để có những cái tên đẹp nhất.

Nắm được tâm lý chung, ThaoTruong sẽ gửi đến các bạn những kí tự đặc biệt HTML đẹp nhất để các bạn lồng ghép vào tên của mình. Với nhiều ký tự mới, các bạn có thể tha hồ mà lựa chọn theo ý của mình nhé.

Các kí tự đặc biệt bằng HTML mới nhất

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
✓✔✕
✖✗✘
✙✚✛
✜✝✞
✟✠✡
✢✣✤
✥✦✧
✨✩✪
✫✬✭
✮✯✰
✱✲✳
✴✵✶
✷✸✹
✺✻✼
✽✾✿
❀❁❂
❃❄❅
❆❇❈
❉❊❋
❍❏❐
❑❒❖
❛❜❝
❞❡❢
❣❤❥
❦❧❶
❷❸❹
❺❻❼
❽❾❿
➀➁➂
➃➄➅
➆➇➈
➉➊➋
➌➍➎
➏➐➑
➒➓➔
➘➙➚
➛➜➝
➞➟➠
➡➢➣
➤➥➦
➧➨➩
➪➫➬
➭➮➯
➱➲➳
➴➵➶
➷➸➹
➻➼➽
➾

Với những ký tự đặc biệt bằng HTML trên, các bạn có thể tha hồ mà ghép vào tên của mình khi đặt tên nhé.

Bình Luận

Trả lời

About Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
View all posts by Thảo Trương →