FOB là gì? Bạn đã biết về loại giá FOB chưa?

FOB là gì? Bạn đã biết về loại giá FOB chưa?

Nếu các bạn chuẩn bị bước vào ngành vận chuyển hàng hải, làm hay học bất kỳ những cái gì có liên quan đến việc vận chuyển hàng hải thì các bạn nhất định phải gặp từ viết tắt FOB. Và chắc chắn một điều rằng, khi gặp một từ viết tắt thì làm sao mà mình hiểu ngay ý nghĩa của nó được nếu không tìm hiểu qua phải không nào mọi người?

FOB nghĩa là gì?

FOB là từ viết tắt của từ Free On Board hay Freight on Board có nghĩa là điều kiện giao hàng miễn trách nhiệm của người bán khi lên boong hàng trên tàu. Hay nói dễ hiểu hơn, đó là khi người bán đồng ý bán một món hàng cho người mua mà hàng vẫn còn ở kho, trên xe, … chưa vận chuyển lên tàu để gửi đến cho người mua thì hàng hóa có bị hư hỏng thì nó thuộc trách nhiệm của người bán. Còn nếu hàng đã lên boong tàu thì hàng hóa có bị hỏng thì đó là trách nhiệm của người mua hàng.

fob la gi

Giá (Price) FOB là gì?

Giá FOB được hiểu là hợp đồng ngoại thương, nó được áp dụng theo điều kiện FOB trong incoterms. Tức là giá cả phát sinh trong qua trình di chuyển, phí bảo hiểm hàng hóa, phía phát sinh phụ, phí vận chuyển, … mà người mua phải chịu hoàn toàn.

Trong FOB, thì người bán không cần phải quan tâm đến phương tiện vận chuyển, địa điểm, thời gian, … mà chỉ cần quan tâm đến việc là làm sao đưa được hàng hóa của mình lên tàu đảm bảo cho người mua là được. Nói chung, quy trình FOB, nói đến việc người bán phải làm thế nào để đưa hàng lên tàu cho người mua thành công và các phần chi phí, phần việc còn lại thuộc về người mua hoàn toàn.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →