FDI là gì? Tìm hiểu ý nghĩa về doanh nghiệp FDI

FDI là gì? Tìm hiểu ý nghĩa về doanh nghiệp FDI

Bạn đang là một người tìm hiểu về doanh nghiệp, kinh doanh, … thì các bạn phải biết và tìm hiểu về FDI là gì trước khi đi sâu hơn về mô hình này. Là một doanh nghiệp nhỏ và đang có ý định áp dụng mô hình FDI vào cho doanh nghiệp của mình thì bạn cần phải biết.

  • Doanh nghiệp FDI là gì?

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu, về các vấn đề xoay quanh FDI đối với các doanh nghiệp.

FDI là gì?

FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment có nghĩa là Đầu từ trực tiếp từ nước ngoài. Đây là một hình thức đầu tư dài hạn, một công ty, cá nhân hay một doanh nghiệp nước này rót vốn vào đầu tư ở một công ty hay một doanh nghiệp ở nước khác nhằm phát triển cơ sở sản xuất và kinh doanh. Đồng thời cá nhân, công ty hay doanh nghiệp đầu tư sẽ nắm quyền ở công ty, doanh nghiệp được đầu tư đó.

fdi la gi

Vốn FDI là gì?

Như mình có nói ở trên, nếu bạn là một cá nhân hay một doanh nghiệp các bạn đánh giá một công ty, doanh nghiệp ở nước ngoài nào đó mà họ cần vốn để phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp hay công ty họ. Thì các bạn sẽ tiến hành, rót vốn (tiền) để cho họ đầu tư vào dự án của họ và đồng thời bạn sẽ là người nắm quyền công ty, doanh nghiệp đó.

Doanh nghiệp FDI là gì?

Theo Luật Đầu Tư 2005, thì doanh nghiệp FDI là một doanh nghiệp có vốn dầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Trong đó bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập nhằm mục tiêu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Tác động của vốn FDI tới kinh tế như thế nào?

Tích cực

Nhờ có vốn FDI, nên doanh nghiệp có cơ hội phát triển nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, máy móc nhằm khai thác tốt tài nguyên và những nguồn lực có sẵn để phát triển tốt hơn cho doanh nghiệp của mình.

Tiêu cực

Khi một cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp ở nước khác theo FDI thì họ sẽ lên nắm quyền. Áp đặt, cũng như sẽ gây ra các xung đột trong quá trình đưa ra chính sách phát triển và hoạch định đầu tư đối với thành viên trong doanh nghiệp đó nếu không được nhất quán.

Như vậy, FDI vừa là cơ hội và vừa là rủi ro cho doanh nghiệp hay cả nhà đầu tư FDI. Chính vì thế, cần phải có các hoạch định và phương hướng chính xác với cả nhà đầu tư FDI và doanh nghiệp FDI.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →