ERP là gì? Bạn đã biết và hiểu rõ về nó chưa?

ERP là gì? Bạn đã biết và hiểu rõ về nó chưa?

Nếu các bạn là một người yêu công nghệ thông tin (CNTT), đam mê kinh doanh thì ắt hẳn không thể nào mà không biết đến cụm từ ERP phải không nào? Có thể nói, mô hình ERP gần như là điểm quyết định và yếu tố phát triển của một mô hình doanh nghiệp mới. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và biết được bản chất của ERP cùng với Apkhayp.com nhé.

ERP nghĩa là gì?

ERP là từ viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planning, có nghĩa là Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp là một mô hình mới mà ở đó áp dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh, thu thập thông tin, dữ liệu, … Một hệ thống ERP, là nó bao gồm tất cả các chức năng cơ bản của một tổ chức nào đó như doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, …

erp la gi

Trong đó:

Enterprise  là doanh nghiệp, sử dụng hệ thống phần mềm để sử dụng tài nguyên, nguồn nhân lực theo quy trình các hoạt động một cách tốt nhất.

Resource là tài nguyên, những tài sản tồn tại trong hay liên quan đến công ty có sẵn, những giá trị được tạo ra hàng ngày, nhân viên hay nhà quản lý cũng có thể coi là một dạng tài nguyên.

Planning là hoạch định, nhân viên các phòng ban trao đổi tương tác với nhau nhằm giải quyết công việc diễn ra thường xuyên hàng ngày. Quá trình này cho dù nó là đơn giản hay phức tạp cũng tác động đến toàn bộ cơ sở tài nguyên của công ty.

Hệ thống ERP là gì?

Một hệ thống ERP, nó bao gồm tất cả các quy trình ảnh hưởng tới hoạt động của một doanh nghiệp đó nó giúp cho người quản lý kiểm soát được các trạng thái nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Từ đó, có những hoạch định và kế hoạch sao cho phù hợp nhất để khai thác tốt các nguồn nhân lực đó. Hơn thể nữa, hệ thống ERP còn giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng thể và tác nghiệp với nguồn nhân lực của mình tốt hơn.

Xác định hệ thống doanh nghiệp bạn đã đạt tầm ERP chưa?

Mọt hệ thống ERP phải có:

– Phải có các tính năng từng phần: Với các chức năng của phần mềm sẽ có một tính năng tương ứng.

– Có tính tích hợp chặt chẽ: Có sự liên kết giữa các phòng ban liên quan với nhau trong cùng nghiệp vụ.

– Có tính năng phân tích quản trị: Cho phép người quản trị có cái nhìn bao quát nhất.

– Hướng mở: Một phần mềm phải có sự thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp đó.

Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP về bàn chất, nó là một bản tổng hợp tích hợp toàn bộ tính năng chung của một tổ chức doanh nghiệp vào chung một hệ thống duy nhất. Thay vì trước đây, mỗi bộ phận như kế toán thì cần có phần mềm kế toán, nhân sự thì cần có phần mềm quản lý nhân sự, … thì nay tất cả các phần mềm đó đều gộp chung vào một hệ thống duy nhất.

Vì sao doanh nghiệp cần đến phần mềm ERP?

Bạn thử nghĩ xem, thay vì trước đây doanh nghiệp bạn cần đến 10 nhân viên để thực hiện công tác quản lý các phòng ban thì cực kỳ vất vả. Thay vì quản lý riêng lẻ, thì tại sao chúng ta không gộp tất cả các công việc đó vào trong 1 phần mềm tổng hợp phải không nào? Vừa tiết kiệm nhân lực, vừa giúp người quản lý có cái nhìn tổng quát nhất, … và rất nhiều lợi ích mà phần mềm ERP mang lại cho doanh nghiệp bạn.

Bạn còn câu hỏi nào về từ viết tắt ERP không?

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →