ADD, Tag Là Gì? Giải Thích Ý Nghĩa Của 2 Từ Này

Hiện nay, các cụm từ viết tắt cực kỳ nhiều trong đó hay sử dụng nhiều nhất trên Facebook, Zalo đó là 2 từ ADDTag. Ắt hẵn, nếu là người mới tham gia Facebook, Zalo hay mới đầu tiên nghe và thấy 2 từ viết tắt này có thể không biết ý nghĩa thực sự của 2 từ viết tắt này. ThaoTruong sẽ giải thích, ý nghĩa của 2 từ viết tắt ADD, Tag là gì trên Facebook, Zalo nhé.

add tag la gi

Giải Thích Ý Nghĩa Của 2 Từ Add, Tag

ADD Là gì?

Chúng ta thường thấy ADD trên Facebook, thì ADD ở đây có nghĩa tiếng Anh là Thêm Vào. Ví dụ: Add Group: Thêm vào nhóm, ADD Friend: Thêm bạn bè, …

Ở đây, chúng ta hiểu ý nghĩa nôm na của từ ADD thường đi kèm với một số từ khác có nghĩa là thêm vào 1 cái gì đó, thêm cào ai đó, ….

Tag là gì?

Chúng ta sử dụng Facebook, thường hay thấy các bạn gắn thẻ các bạn vào 1 bài viết, 1 bình luận, 1 hình ảnh nào đó, … thì những hành động này gọi là Tag. Tag được hiểu nôm na là đánh dấu, thêm lượt, …

ADD, Tag theo ThaoTruong là như vậy. Còn theo các bạn thì sao?

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →