Tổng hợp 7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 quan trọng

Advertisement

Trong suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường, giảng đường thì 7 hằng đẳng thức đáng nhớ là cái mà những người dù yêu dù ghét thì không thể nào mà không biết đến khi đã bắt đầu học môn toán.

Tuy nhiên, những hằng đẳng thức đáng nhớ này đâu phải dễ dàng để học và nắm hết được các công thức về chúng.

Những các kiến thức về hằng đẳng thức đáng nhớ, thì lại áp dụng cực kỳ nhiều trong các quá trình giải bài tập song song với các kiến thức khác trong môn toàn.

ThaoTruong sẽ thống kê, liệt kê những kiến thức liên quan đến các hằng đẳng thức đáng nhớ cho mọi người dùng khi cần để giải quyết các bài tập.

Hằng đẳng thức là gì?

Hằng đẳng thức là một loạt các đẳng thức có liên quan tới nhau hợp lại thành một hằng đẳng thức. Các hằng đẳng thức được sử dụng nhiều trong các môn toán của học sinh cấp II và cấp III. Đồng thời từ nó, người ta có thể mở rộng thêm nhiều công thức liên quan để áp dụng trong việc giải quyết các bài toàn.

7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8

Mọi người có thể nắm 7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8, được dùng thường xuyên nhất trong quá trình làm bài tập môn toán.

Bình phương của một tổng

Bình phương của một hiệu

Hiệu hai bình phương

Lập phương của một tổng

Lập phương của một hiệu

Tổng hai lập phương

Hiệu hai lập phương

Những hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 mở rộng

Dựa trên các hằng đẳng thức đáng nhớ trên, chúng ta sẽ có các hằng đẳng thức mở rộng để áp dụng giải quyết các bài tập môn toán thường gặp.

Hằng đẳng thức mở rộng với hàm bậc 2

Hằng đẳng thức mở rộng với hàm bậc 3

Hằng đẳng thức dạng tổng quát

Nhị thức Newton

Hằng đẳng thức Roy

Trong đó:

  • e(u,p) là hàm chi tiêu
  • p_i là mức giá của mặt hàng i
  • m là thu nhập có thể sử dụng được
  • x_i là lượng cầu về mặt hàng i

Đẳng thức về tính chất bắc cầu

Mở rộng:

Hằng đẳng thức về căn bậc hai

Từ những hằng đẳng thức đáng nhớ, mà chúng ta có thể suy ra nhiều công thức mổ rộng từ những hằng đẳng thức này. Nhằm áp dụng, dùng để giải quyết các bài tập toán học từ cơ bản đến nâng cao.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →