Đáp án: 1 năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày, giờ, phút, giây?

Có bao giờ, các bạn thử ngồi suy nghĩ và tính xem 1 năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày, giờ, phút, giây chưa nào? Và Thaotruong.com nghĩ rằng, chắc cũng không ít người có cùng thắc mắc như bạn đúng không nào? Cùng với mình, cùng giải đáp thắc mắc và tính xem năm nhuần là như thế nào nhé.

1 năm có bao nhiêu ngày?

Theo chính xác thì:

  • Năm không nhuận: 1 năm có 365 ngày.
  • Năm nhuận: 1 năm có 366 ngày.

Sau 4 năm không nhuận sẽ là năm nhuận, năm nhuận có thêm 1 ngày trong tháng 2 (29/2).

Năm nhuận là gì?

Theo cách tính thì, cứ 1 năm sẽ dư ra 1 tháng và tháng này thường không cố định có thể là nhuận tháng 2, tháng 4 hoặc tháng 8. Vì, để trái đất quay đúng 1 vòng quanh mặt trời thì cần phải tiêu tốn: 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 46 giây để có thể hoàn thành.

Chính vì thế, số thời gian dư đó sẽ được cộng dồn nên cứ 4 năm sẽ có nhuận 1 ngày thành 366 ngày.

1 năm có bao nhiêu tuần?

1 tuần được quy định 7 ngày ùa thành 1 tuần. Một tuần gồm có 7 thứ  là Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật.

  • Với năm không nhuận (365 ngày) thì số tuần là 365/7 = 52 tuần và lẻ 1 ngày.
  • Với năm nhuận (366 tuần) thì số tuần sẽ là 366/7 = 52 tuần và lẻ 2 ngày.

Giải thích ý nghĩa của các số từ 00 đến 99 cho các bạn tham khảo

1 năm có bao nhiêu quý?

1 năm chúng ta có 12 tháng và 1 quý có 3 tháng nên 1 năm có 12/3 = 4 quý.

Cách tính như sau:

  • Quý 1: Bắt đầu từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3.
  • Quý 2: Bắt đầu từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6.
  • Quý 3: Bắt đầu từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9.
  • Quý 4: Bắt đầu từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12.

1 năm có tổng cộng bao nhiêu giờ?

Chúng ta đều biết, là 1 ngày sẽ có 24 giờ. Vậy nên, đối với 1 năm không nhuận sẽ có tổng cộng 8760 giờ (365.24), còn đối năm nhuận sẽ có thêm 24h nên sẽ có tổng cộng 8784 giờ

1 năm có bao nhiêu phút?

Cứ một giờ sẽ có tổng cộng 60 phút, nên cứ 1 ngày sẽ có tổng cộng 1440 phút trôi qua. Khi tính nguyên một năm không nhuận sẽ có tổng cộng 525 600 ( 365.1440) phút.

Còn đối với năm có nhuận thì số phút trôi qua là 527.040 (366.1440).

1 năm có bao nhiêu giây?

Theo cách tính thì một phút sẽ có tổng cộng 60 giây, vậy một năm không nhuận sẽ có tổng cộng 31536000 (365.24.60.60) giây trôi qua.

Còn với năm nhuận tương ứng với 31622400 giây.

Vậy các giải thích trên, các bạn đã biết và có thể tính được 1 năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày, giờ, phút, giây chưa nào?

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →