Guide Skarne mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Skarne

Hướng dẫn cách chơi tướng Skarner mùa 11, với cách nâng chiêu thức theo cấp và lên đồ sát thương, giáp tăng sức chống chịu khi đi Rừng. Bảng ngọc bổ trợ Skarne, Combo và Build những món đồ mạnh…

Read More…

Guide Rammus mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho tướng Rammus

Hướng dẫn cách chơi tướng Rammus mùa 11, với cách nâng Skill chiêu thức theo cấp và trang bị chống chịu, giáp, sát thương mạnh nhất khi đi rừng. Bảng ngọc bổ trợ Rammus, Combo và Build Guide các trang…

Read More…

Guide Lissandra mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Lissandra

Hướng dẫn chơi tướng Lissandra mùa 11, cùng với cách nâng kỹ năng theo cấp và trang bị phép thuật, xuyên kháng phép cho pháp sư này khi đi Top. Bảng ngọc bổ trợ Lissandra, combo và Build Lissandra Guide…

Read More…

Guide Tahm Kench mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Tahm Kench

Hướng dẫn cách chơi tướng Tahm Kench mùa 11 mạnh nhất, với các món trang bị giáp, máu và tăng sức chống chịu khi đi đường trên Top. Bảng ngọc bổ trợ Tahm Kench, Combo và Build đồ phù hợp…

Read More…

Guide Jarvan IV mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Jarvan IV

Hướng dẫn cách chơi tướng Jarvan IV mùa 11, với cách Combo và những cách lên đồ sát thương, sát lực mạnh nhất khi đi Rừng cho đấu sĩ này. Bảng ngọc bổ trợ Jarvan IV, khắc chế và Build…

Read More…

Guide Quinn mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho tướng Quinn

Hướng dẫn cách chơi tướng Quinn mùa 11, với cách nâng kỹ năng Skill theo cấp và lên đồ sát lực, chí mạng mạnh nhất cho vị tướng này khi đi đường trên Top. Bảng ngọc bổ trợ Quinn, Combo…

Read More…

EQ là gì? Các chỉ số EQ Guitar là viết tắt có ý nghĩa là gì?

Hiện nay, từ viết tắt trên mạng Internet cực kỳ nhiều và một kí tự có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau và trong đó có từ “EQ là gì?” đang mang đến cho người tìm kiếm không ít…

Read More…

Guide Corki mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Corki

Hướng dẫn cách chơi tướng Corki mùa 11, với vai trò xạ thủ đường dưới với cách lên đồ sát thương, chí mạng Full sát lực. Bảng ngọc bổ trợ cho Corki, combo, cách khắc chế và Build trang bị…

Read More…