Build Guide LOL

Guide Irelia mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách lên đồ cho Irelia

Hướng dẫn cách chơi tướng Irelia mùa 11, Combo và lên trang bị sát thương, sát lực mạnh nhất cho vị tướng này khi đi đường giữa Mid. Bảng ngọc bổ trợ Irelia, nâng chiêu thức Skill theo cấp và…

Read More…

Guide Qiyana mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và cách chơi Qiyana mới nhất

Hướng dẫn cách chơi tướng Qiyana mùa 11, cách nâng chiêu thức Skill theo cấp và lên đồ sát thương khi đi Rừng như Levi mạnh nhất. Bảng ngọc bổ trợ Qiyana, Combo và Build Guide sát thương cho sát…

Read More…