Home » Kí tự đặc biệt

Kí tự đặc biệt

Kí tự đặc biệt trong game Liên Quân Mobile, PUBG, … thì mình nghĩ rằng nó công còn quá xa lạ gì nữa đối với công cụ viết ký tự này kể cả với các bạn sử dụng Facebook, Zalo, … ?