Mẫu đơn kiến nghị, đề nghị chuẩn cho ai cần

Nhắc đến đơn đề nghị, kiến nghị thì ắt hẳn các bạn không ít lần gặp phải và cần sử dụng đến nhằm bảo vệ quyền lợi hay báo cáo bất kỳ một việc gì đó lên bộ phận cấp trên có thẩm quyền. Tuy nhiên, đội khi những đơn này không đơn thuần là giải quyết tranh chấp mà còn là đề nghị khen thưởng, tuyên dương, … một ai đó trong công ty, tập thể, …

don-kien-nghi

Và khi, bạn được giao làm những mẫu đơn này mà chưa bao giờ tự viết hay soạn thảo một lá đơn nào thì có lẻ các bạn rất bối rối phải không nào? Nếu các bạn chưa biết giải quyết như thế nào, thì hãy tham khảo những mẫu đơn kiến nghị, đề nghị bên dưới để có thể trình bày một mẫu đơn theo yêu cầu cho thật tốt nhé.

Mẫu đơn kiến nghị chuẩn

CÔNG TY ……….

Số: ………../ĐKN-……….

V/v: Kiến nghị ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày .. tháng ….. năm 20…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi:     

– ………….

– ………….

– ………….

Giới thiệu

1. Nội dung vụ việc:

……………………………………..

2. Kiến nghị giải quyết:

* ………………………………………..

Mọi thông báo cho chúng tôi xin liên hệ: ………………………. hoặc Ông/bà: …………………..

(Gửi kèm Đơn kiến nghị có: …………………….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– ………………;

– ………………;

– Lưu công ty./.

CÔNG TY …………………

GIÁM ĐỐC

     ……………….

Mẫu đơn đề nghị chuẩn nhất

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(Đối với Quyết định số……, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: ………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………… (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: ………………..

Địa chỉ:…………………………………………….

Điện thoại: ……………………..   Mail: ………………….     Mã số thuế (nếu có): ………………

Là: ………………………………. trong việc…………………………………

Lý do đề nghị xem xét: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………. ………..

Yêu cầu của người đề nghị: …………………………………………………………….

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi:  ……………………………………………..

Tôi là: ………………………………. Nam/Nữ:………………………….

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ………………

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):………………………….

Cấp ngày:……../……./……   Nơi cấp:…………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có):……………………………. Email (nếu có):………………………………..

Lý do đề nghị hỗ trợ:  ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền                                                    Người làm đơn

        (Ký và đóng dấu xác nhận)                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi:………………………………………..

Tên tôi là…………………………………………

Sinh ngày:………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………….

Số chứng minh nhân dân……………… cấp ngày……………… tại…………………..

Thường trú tại……………………………………………………………

Tôi muốn đề nghị  sau: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ giải quyết đề nghị của tôi.  Chân thành xin cảm ơn!

…………, ngày….tháng…năm…..

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài ra, ở một cơ sở có thẩm quyền thì họ có mẫu đơn kiến nghị, đề nghị riêng và buộc các bạn phải sử dụng theo đúng quy định thì các bạn phải xin mẫu đơn ở đó để sử dụng nhé.

Bình Luận

Trả lời

Về Thảo Trương

Thảo Trương với tên thật Trương Tấn Thảo, nhà phát triển hệ thống Website game trên PC và những dự án cung cấp đến người dùng những công cụ bổ ích, miễn phí khác mà tiêu biểu đó chính là kí tự đặc biệt!
Xem tất cả các bài viết của Thảo Trương →