Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này, Website Thaotruong.com hướng đến 2 mục tiêu chính cho người dùng và ban quản trị về việc thu thập thông tin cá nhân người dùng. Chúng tôi, đảm bảo việc tuyệt đối bảo mật thông tin bao mật của người dùng khi sử dụng các nội dung trên Website của chúng tôi.

Về người dùng

Việc người dùng, thành viên khi sử dụng các nội dung trên Website Thaotruong.com đều:

– Được bảo mật thông tin cá nhân, bảo mật các tài khoản và mật khẩu.

– Website Thaotruong.com không lưu trữ Cookies, IP của người dùng khi truy cập vào Website.

– Không bình luận những lời lẽ tục tỉu, nội dung trái thuần phong mỹ tục, giới thiệu Website khác, …

– Không truyền bá nội dung phản cảm, phản động, có ý chống phá nhà nước, …

– Tôn trọng bản quyền tác giả.

Về ban quản trị

Các chính sách của ban quản trị Website Thaotruong.com đưa ra:

– Nội dung được kiểm tra, kiểm soát gắt gao trước khi đăng tải trên Website.

– Xóa các bình luận vi phạm của thành viên và các bài viết không có nội dung lành mạnh cho người dùng.

– Xoát tất cả các bài viết, bình luận vi phạm chính sách mà không cần báo trước.

– Biên tập các nội dung hữu ích cho người dùng khi sử dụng.

– Không truyền bá nội dung có tính công kích, chống phá, nội dung đồi trụy, … đến cho người dùng.

– Tiếp nhận các ý kiến phản hồi tích cực từ thành viên.

– Tuân thủ các chính sách khác mà ban quản trị Website Thaotruong.com đưa ra.

Trân trọng cám ơn!